Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Zapytanie ofertowe

Fundacja „Signum Magnum” z siedzibą w Katowicach w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „wykonanie redakcji merytorycznej (korekty), przygotowanie do druku, druku oraz dystrybucję książki pt. „Miłość, wolność i odpowiedzialność”.                                                                                                                                                                                             

query_builder 2019-08-17

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Nakład: 12 000 egzemplarzy
  • Format: A5
  • Objętość: 272 - 320 str.
  • Oprawa: miękka, klejona
  • Druk:
    środek: 2+2 (czarny + pantone), dodatkowo pierwszy arkusz w pełnym kolorze
    okładka: 4+0
  • Środek: papier High Speed Volume 1.2v, 80 g. lub równoważny o takich samych parametrach technicznych
  • Okładka: karton 300 g/m2
  • Uszlachetnienie okładki: folia matowa jednostronnie

Publikacja będzie posiadała numer ISBN

Do wyceny należy doliczyć koszty transportu i dystrybucji pozycji polegającej na wysyłce po 100 egz. do 16 Kuratoriów oraz po 220 egz. do 42 Kurii Diecezjalnych.

Ofertę wraz z kalkulacją cenową należy przesłać na adres: Fundacja „Signum Magnum”, ul. Sołtysia 87, 40-748 Katowice, do dnia 25 września 2019 r. do godziny 16.00.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena. 

wolni i trzezwi
Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.