Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Wzorcowe szkolenie w Gościkowie Paradyżu

Jednym z ważnych etapów realizacji programu "Młodzi trzeźwi i wolni" będzie wzorcowe szkolenie dla wychowawców, katechetów, działaczy i duszpasterzy trzeźwościowych, a także osób niosących pomoc uzależnionym. Odbędzie się ono 19 września br. w Gościkowie-Paradyżu. Temat: "Możliwości nie trudności. O tym, jak działać w środowisku lokalnym na rzecz wolności i trzeźwości dzieci i młodzieży" Szkolenie ma na celu praktyczne wdrożenie uczestników w realizację zajęć z zakresu tematyki projektu, w swoim środowisku lokalnym.

Szkolenie przeprowadzi Pani mgr Katarzyna Stępkowska - psycholog oraz socjolog, absolwentka specjalistycznych kursów i szkoleń z profilaktyki i terapii uzależnień oraz seksuologii, wykładowca oraz szkoleniowiec. 

W szkoleniu wezmą udział między innymi uczestnicy Jesiennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości i I Kongresu Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program Sesji i Kongresu.

query_builder 2019-09-04
Wzorcowe szkolenie w Gościkowie Paradyżu

Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości i Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski

19-20 września 2019 r.

 

Temat Sesji:  Miłość, wolność i odpowiedzialność. Współczesne zagrożenia, które mogą uzależnić dzieci i młodzież

Miejsce: Gościkowo – Paradyż

Adres: Gościkowo 3, 66-200 Gościkowo

Zgłoszenia: emailowo – biuro@bratkrystyn.pl; telefonicznie: 696 055 229; 660775191; 95 7201475

Koszt pobytu: wyżywienie w ciągu dwóch dni i nocleg  – 70 zł

 

I dzień - 19 września 2019 r. (czwartek)

11.00   Spotkanie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

13.00   Obiad dla wszystkich uczestników, po wcześniejszym zgłoszeniu

14.00   Rozpoczęcie Jesiennej Sesji – bp Tadeusz Bronakowski i wystąpienia zaproszonych gości

14.15   Młodzi trzeźwi i wolni – omówienie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

14.30   Środki ochrony prawnej dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych zagrożeń - mec. dr Olgierd Pankiewicz

15.15    Dyskusja

15.30   Przerwa na kawę

16.00   Wzorcowe szkolenie w ramach Projektu „Młodzi trzeźwi i wolni”: Możliwości, nie trudności. Jak działać na rzecz wolności i trzeźwości dzieci i młodzieży

           - mgr Katarzyna Stępkowska

 17.45   Genderyzm i działalność organizacji ideologizujących dzieci i młodzież

18.30   Omówienie bieżących spraw Apostolstwa Trzeźwości

19.00   Kolacja

20.00   Msza święta

 

II dzień - 20 września 2019 r. (piątek)

Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski

 

8.30     Msza Święta w kościele seminaryjnym - J.E. ks. Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński. Homilia - J.E. ks. Biskup dr Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu KEP Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Otwarcie Kongresu w auli seminaryjnej

10.00   Wprowadzenie sztandaru Ruchu Trzeźwości

- Hymn Państwowy

- Przywitanie uczestników Kongresu – ks. Henryk Grządko, prezes Ruchu Społecznego

„Ku Trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski

- Słowo wprowadzające – J.E. ks. Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński

- Przemówienia przedstawicieli: władz państwowych, władz samorządowych, rodziców, młodzieży,

ruchów i organizacji społecznych

- Odznaczenia osób zasłużonych dla krzewienia trzeźwości – ks. Bp Tadeusz Bronakowski

- Hymn Kongresu

Obrady Kongresu – przewodniczy prof. dr hab. Jacek Kurzępa

11.00   Czy ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje nadzieję na ograniczenie spożycia alkoholu. Analiza prawna - mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

11.30   Jak chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami? - ks. dr Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

12.00   Przerwa

12.30   Trzeźwość a wolność. Wymiar społeczny i indywidualny - prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

13.00   Model obniżenia spożycia alkoholu w świetle analiz polskich i zagranicznych. Propozycje dokumentów kongresowych - Augustyn Wiernicki, wiceprezes Ruchu

Społecznego „Ku Trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski

13.30   Dyskusja

14.00   Przyjęcie dokumentów kongresowych:

- O modelu pracy nad trzeźwością

- O strukturze i działalności Ruchu „Ku Trzeźwości Narodu” Ziem zachodnich Polski

Podsumowanie obrad Kongresu i modlitwa na zakończenie – ks. Bp Tadeusz Bronakowski

Zdjęcie pamiątkowe. Salwy armatnie ku trzeźwości Narodu

14.30   Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie do dnia 15 września br.

e-mail: biuro@bratkrystyn.pl; lub telefonicznie: 696 055 229; 660775191; 95 7201475