Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

"Wiara. Wolność. Ojczyzna"

W roku beatyfikacji jednego z największych apostołów trzeźwości w historii naszego narodu – kard. Stefana Wyszyńskiego, ukazała się książka Bpa Tadeusza Bronakowskiego „Wiara. Wolność. Ojczyzna”. Stanowi ona zbiór felietonów, które wygłosił na antenie Radia Maryja i Telewizji TRWAM od października 2019 roku do września br., w cyklu „Myśląc Ojczyzna”.

Wydawcą książki jest Fundacja „Signum Magnum”, a to dzieło mogło zostać zrealizowane dzięki projektowi WIEDZA – WYBÓR – WOLNOŚĆ, który dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

We wstępie Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pisze, że „jej celem jest propagowanie trzeźwego stylu życia w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach nauki i pracy”. A „treść poszczególnych felietonów dotyka wielu problemów naszej współczesnej rzeczywistości. Zarazem może stanowić inspirację do podjęcia konkretnych działań na polu ochrony Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia, przed niebezpieczeństwem uzależnień. Na uwagę zasługuje cykl felietonów omawiających Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików, jak również pogłębiających znajomość założeń Narodowego Programu Trzeźwości. Książka może też stanowić materiał do refleksji nad prawdą, że wychowanie do życia w trzeźwości jest wychowaniem do pełni człowieczeństwa”.

autor: Małgorzata Sojka

query_builder 2021-12-22
"Wiara. Wolność. Ojczyzna"