Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Powstaje książka "Miłość, wolność i odpowiedzialność"

W ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” powstaje książka – poradnik pt. „Miłość, wolność i odpowiedzialność”. Stanowić on będzie odpowiedź na dylematy wychowawcze i prawne w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniami, a zwłaszcza uświadomienie różnorakich zagrożeń, takich jak: używanie i nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych, nadaktywność w mediach społecznościowych, nieuprawniona i nieodpowiednia do wieku edukacja seksualna, pornografia w Internecie, gry wprowadzające w hazard i gry wpływające destrukcyjnie na osobowość, patostreaming, działalność sekt, a także działalność organizacji ideologizujących dzieci i młodzież wbrew woli i koncepcji wychowawczej rodziców.

query_builder 2019-07-24
Powstaje książka "Miłość, wolność i odpowiedzialność"

Autorzy zaangażowani w projekt to:


- Ks. Marek Dziewiecki - doktor psychologii, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za działalność dydaktyczną i publikacje na rzecz integralnej profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, autor ponad siedemdziesięciu książek i kilkuset artykułów z zakresu wychowania oraz profilaktyki i terapii uzależnień. Od 1988 r. prowadzi spotkania profilaktyczne z młodzieżą oraz szkoli rodziców i nauczycieli w tym zakresie;

- Mariusz Jędrzejko - dr hab. profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, socjolog i pedagog społeczny. Ekspert w obszarze uzależnień behawioralnych i chemicznych. Badacz problemów zaburzeń wychowania oraz zachowań ryzykownych nastolatków – ponad 500 cytowań w literaturze tematu oraz mediach. Terapeuta uzależnień – twórca pojęcia dopalacze. Autor ponad 200 artykułów naukowych, raportów oraz analiz dotyczących problematyki narkomanii, uzależnień od technologii cyfrowych, ryzykownych zachowań seksualnych oraz metod i technik działań profilaktycznych. Dyrektor naukowy w Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku - twórca programów profilaktycznych realizowanych m.in. przez Siedlce, Mińsk Mazowiecki, ponad 20 gmin oraz ponad 120 placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;

- Adam Krzyżanowski - doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania, wieloletni pracownik Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz aktywny wykładowca warszawskich uczelni. Prowadzi różnego rodzaju spotkania oraz szkolenia i warsztaty związane z profilaktyką uzależnień. Od wielu lat zajmuje się profilaktyką uzależnień chemicznych i behawioralnych, w tym jest aktywnym uczestnikiem konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorem wielu artykułów i felietonów naukowych w tym zakresie. Uczestniczy jako ekspert w różnego rodzaju audycjach poświęconych uzależnieniom chemicznym i behawioralnym;

- Ks. Piotr Kulbacki – profesor KUL, Wydział Teologii - Instytut Liturgiki i Homiletyki. Członek Centralnej Diakonii Wyzwolenia Człowieka. Konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych;

- Andrzej Nowakowski - dr hab. n. prawnych, dr hab. n. o kulturze fizycznej, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, profesor UR, doktor nauk prawnych i doktor wychowania fizycznego. Wieloletni działacz i społecznik na rzecz ochrony dzieci i młodzieży;

- Mec. Olgierd Pankiewicz - doktor nauk prawnych. Pracę doktorską o metodach interpretacji prawniczej obronił na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadził wykłady na studiach prawniczych i informatycznych. Był stypendystą Instytutu TMC Assera w Hadze. Prowadzi dział procesowy swojej Kancelarii;

- Oskar Józef Puszkiewicz OFM - moderator ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej od 1981 roku. Redaktor naczelny „Promyka Jutrzenki”. Członek Zespołu KEP ds. ATiOU;

- Katarzyna Stępkowska - psycholog oraz socjolog, absolwentka specjalistycznych kursów i szkoleń z profilaktyki i terapii uzależnień oraz seksuologii. Wykładowca oraz szkoleniowiec. Autorka prac naukowych dotyczących tematyki uzależnień, rozwoju psycho-seksualnego dzieci i młodzieży oraz relacji małżeńskich i rodzinnych.

Poradnik będzie wspaniałą pomocą dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za troskę o wychowanie młodego pokolenia w prawdziwej wolności.