Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Możliwości, nie trudności - szkolenie w Goscikowie-Paradyżu

19 września 2019 miało miejsce wzorcowe szkolenie dla wychowawców, katechetów, działaczy i duszpasterzy trzeźwościowych, a także osób niosących pomoc uzależnionym. Był to jeden z ważnych etapów realizacji projektu realizowanego przez Fundację „Signum Magnum” pod nazwą "Młodzi trzeźwi i wolni", współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości.

query_builder 2019-09-22
Możliwości, nie trudności - szkolenie w Goscikowie-Paradyżu

Szkolenie odbyło się w gmachu Seminarium Duchownego Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu. W szkoleniu wzięli udział między innymi uczestnicy Jesiennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości organizowanej przez Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego. Spotkanie w Gościkowie rozpoczęło się o godz. 13.00 obiadem. Po wystąpieniu Bpa Tadeusza Bronakowskiego został przedstawiony projekt „Młodzi trzeźwi i wolni”. Prezes Fundacji „Signum Magnum” mgr Małgorzata Sojka zapoznała uczestników z głównymi celami i realizowanymi zadaniami w ramach projektu. Zachęciła obecnych do współtworzenia strony projektowej, do dzielenia się swoimi doświadczeniami z pracy nad wychowaniem dzieci i młodzieży do trzeźwości będącej fundamentem prawdziwej wolności. Poinformowała też o działaniach Funduszu Sprawiedliwości na polu realizacji zadań w zakresie trzeźwości, jako ochrony przed przestępczością.

Przed szkoleniem zebrani wysłuchali wykładu mec. dra Olgierda Pankiewicza na temat: „Środki ochrony prawnej dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych zagrożeń”. Po dyskusji około godziny 16.00 Pani mgr Katarzyna Stępkowska - psycholog oraz socjolog, absolwentka specjalistycznych kursów i szkoleń z profilaktyki i terapii uzależnień oraz seksuologii, wykładowca oraz szkoleniowiec rozpoczęła szkolenie na temat: "Możliwości nie trudności. O tym, jak działać w środowisku lokalnym na rzecz wolności i trzeźwości dzieci i młodzieży". Uczestnicy mogli usłyszeć wiele cennych wskazówek, jak chronić dzieci i młodzież przed współczesnymi zagrożeniami.

Po szkoleniu była okazja wysłuchania wykładu dr Jarosława Bugajskiego na temat: „Genderyzm i działalność organizacji ideologizujących dzieci i młodzież”.

Spotkanie w Gościkowie było cennym doświadczeniem dla jego uczestników, którzy mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę ale również dzielić się swoimi doświadczeniami z pracy nad szeroko rozumianą  trzeźwością młodych ludzi.