Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

KWC Dębica - sesja online poświęcona problemowi uzależnień i zniewoleń

Instrukcja do sesji i link:

Uwaga:
Link będzie aktywny dopiero na pół godziny przed planowanym spotkaniem.
Można wcześniej próbować logować się do aplikacji i ją instalować.

Na komputerze

1. Kliknąć w link lub skopiować do przeglądarki internetowej

2. Po otwarciu strony wybrać opcję "Kontynuuj w przeglądarce"

3. Po uruchomieniu apletu wyrazić zgodę na korzystanie z kamery i mikrofonu podczas spotkania (czasami wyskakuje jako gwiazdka na końcu paska adresu www - trzeba w nią kliknąć i wyrazić zgody). Bez kamery i mikrofonu też można uczestniczyć w spotkaniu

4. W czarnym pasku wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć Dołącz teraz

5. Oczekiwać na dołączenie do spotkania przez administratora.

Na telefonie

1. Kliknąć w link lub skopiować do przeglądarki internetowej

2. Zainstalować zaproponowaną aplikację Teams

3. Wyrazić zgodę na korzystanie z kamery i mikrofonu przez program podczas spotkania

4. W czarnym pasku wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć Dołącz teraz

5. Oczekiwać na dołączenie do spotkania przez administratora.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlZDE1NGYtZWI1Ni00NjgxLTljZDktMjVhODcwZWYyZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c99573-2150-4219-b33c-1509c92bd032%22%2c%22Oid%22%3a%224fa0c488-435b-4894-b528-293336fc6cdf%22%7d

query_builder 2021-04-28
KWC Dębica - sesja online poświęcona problemowi  uzależnień i zniewoleń