Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Konferencja w Sejmie RP

Konferencja „Wychowanie dzieci i młodzieży w wolności i trzeźwości – aspekty prawne” w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” realizowanego przez Fundację „Signum Magnum”, współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Miejsce: Sejm RP sala 118

Termin: 10 grudnia 2019 r.

Rozpoczęcie o godz. 11.00

query_builder 2019-12-03
Konferencja w Sejmie RP

Bp.Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  oraz Fundacja „Signum Magnum” serdecznie zapraszają na Konferencję, która odbędzie się w Sejmie. Poniżej podajemy informacje i program.

W programie:

 • 11.00 - Przywitanie i prowadzenie Konferencji – dr Agnieszka Muzyk
 • 11.10 - Współczesne zagrożenia odbierające wolność młodym, generujące przestępstwa – bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
 • 11.25 - Młodzi, wolni i trzeźwi – projekt realizowany przez Fundację „Signum Magnum” odpowiedzią na współczesne zagrożenia – mgr Małgorzata Sojka, Prezes Fundacji „Signum Magnum”
 • 11.35 - Ekonomiczne ograniczenie dostępności alkoholu – poseł Henryk Kowalczyk –współorganizator Konferencji w Sejmie
 • 11.45 - Wystąpienia Gości
 • 12.15 - Ochrona dzieci i młodzieży przed nałogiem alkoholizmu i nikotynizmu w prawie polskim – dr hab. Andrzej Nowakowski
 • 12.40 - Przerwa na kawę
 • 13.10 - Konieczne zmiany w systemie prawno-administracyjnym dla osiągnięcia trzeźwości Narodu – dr hab. Andrzej Nowakowski
 • 13.25 - Egzekwowanie praw rodziców wobec instytucji i osób demoralizujących dzieci i młodzież – mec. dr Olgierd Pankiewicz
 • 13.50 - Przeszkody w polskim systemie prawnym dla ochrony młodych – dr Joanna Banasiuk
 • 14.15 - Najpilniejsze zadania Państwa w zakresie ochrony dzieci i młodzieży w świetle Narodowego Programu Trzeźwości – ks dr hab. Piotr Kulbacki
 • 14.40 - Dyskusja, pytania do prelegentów.
 • 14.50 - Podsumowanie i zakończenie konferencji

Osoby chcące uczestniczyć w konferencji proszone są o wysłanie do 7 grudnia na email: sekretariat.kongresat@gmail.com następujących danych: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

W razie pytań telefonować: o. Oskar Puszkiewicz OFM tel. 601595910