Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych na Jasnej Górze

W sobotę 19 czerwca br. rozpoczęła się doroczna pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę pod hasłem: „Eucharystia uzdrawia i wyzwala”. Pielgrzymi modlili się w intencji trzeźwości i odnowy moralnej polskiego narodu.

Za przygotowanie Pielgrzymki i opiekę nad sztandarem AT odpowiedzialny był ks. Tomasz Wilga, diecezjalny duszpasterz trzeźwości diecezji łomżyńskiej. Razem ze wspólnotami z parafii Śniadowo, zespołem dzieci z Domu Kultury w Śniadowie i innymi grupami z diecezji przygotował piękną oprawę słowno-muzyczną Pielgrzymki. Recepcję prowadziło duszpasterstwo trzeźwości diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pierwsza część sobotniego spotkania odbyła się na Wałach Jasnogórskich.

O godz. 15-ej o. Jan Seremak, michalita z Miejsca Piastowego, poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego z rozważaniami. Po modlitwie słowo do Pielgrzymów wygłosił Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Następnie o. Oskar Puszkiewicz, franciszkanin, przedstawił poszczególne grupy pielgrzymów, którzy przyjechali ze swoimi duszpasterzami trzeźwości. Najliczniejsze grupy przybyły z diecezji łomżyńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, tarnowskiej, bielsko-żywieckiej, gdańskiej. Jak co roku przybyła również wspólnota KWC z Dębicy z siostrą Justyną Papież i wspólnota Dziecięcej Krucjaty i Zespół Gloria z Miejsca Piastowego z ks. Janem Seremakiem.

Po przywitaniu nadszedł czas przedstawiania się różnych grup, świadectw, wspólnego śpiewu. Swoje świadectwo powiedzieli między innymi dwaj członkowie Męskiej Grupy Różańcowej „Nazaret” z Ostrołęki. W ich życiu modlitwa różańcowa jest ogromną pomocą w rozwoju duchowym, w tym w zachowaniu cnoty trzeźwości.

Uczestnicy Pielgrzymki wysłuchali dwóch konferencji. Adwokat Jerzy Kwaśniewski w swojej prelekcji „Prawo w służbie dobra” powiedział między innymi, że problem przemocy domowej musimy rozwiązać własnymi metodami, a nie kopiować rozwiązania np. z Francji czy krajów skandynawskich, w których wskaźniki przemocy są o wiele większe. Konwencja Stambulska jest całkowicie błędną diagnozą. Najważniejsze źródło przemocy w Polsce to alkohol, a nie jak głosi Konwencja różnica między kobietą a mężczyzną czy tradycyjna rodzina. Wskazał też na to, że w naszej Ojczyźnie problemy alkoholowe nie są skutecznie rozwiązywane, między innymi z powodu przestarzałej ustawy o przeciwdziałaniu problemom alkoholowym.

Tematem kolejnej konferencji była prawda, że Eucharystia uzdrawia i wyzwala. Wygłosił ją ks. prof. Tadeusz Guz. Podkreślił w niej szczególny obowiązek wierzących troski, aby wiara w Jezusa Chrystusa realnie obecnego w Eucharystii, stale się pogłębiała. Aby także nikt z wierzących na skutek zewnętrznych rozporządzeń nie był pozbawiony możliwości korzystania z sakramentów świętych, które prowadzą nas do życia wiecznego w niebie.

O godz. 18-ej rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego. A swojej homilii powiedział między innymi: „Jesteśmy tutaj, bo nie godzimy się na niewolę spowodowaną przez pijaństwo i alkoholizm, przez narkomanię i nikotynizm, przez zniewolenie hazardem, Internetem i wieloma innymi substancjami czy jakimkolwiek szkodliwym zachowaniem. Nie godzimy się i dlatego podejmujemy, często od wielu, wielu lat, różne działania krzewiące trzeźwość w narodzie. Staramy się być przykładem i wsparciem dla innych praktykując abstynencję, zachowując trzeźwość. Jesteśmy głęboko przekonani, że „istnieje szansa, że zwycięży wolność”. Wierzymy, że to zwycięstwo jest w pełni możliwe, bo podejmując walkę o trzeźwość naszego narodu odwołujemy się do wiary w Boga i szukamy mocy u Tej, która jest nam dana ku obronie”.

Bp Tadeusz poprowadził także Apel Jasnogórski, po którym pielgrzymi zgromadzili się w jasnogórskiej Bazylice, aby przed Najświętszym Sakramentem modlić się o trzeźwość osobistą, trzeźwość w rodzinach i w całym naszym narodzie. Adorację poprowadziło Bractwo Trzeźwości z Łomży.

W niedzielę o 7.30 pielgrzymi zgromadzili się na Wałach Jasnogórskich, aby odprawić Drogę Krzyżową. Rozważania w oparciu o myśli Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego przygotował ks. Tomasz Wilga.

40. Ogólnopolską Pielgrzymkę zakończyła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Bp Tadeusz w homilii powiedział: „Dzisiaj, u stóp Jasnogórskiej Pani prosimy o to, aby w całej naszej ojczyźnie, we wszystkich naszych rodzinach, zwłaszcza tych doświadczanych przez nałogi, na nowo rozgorzało pragnienie poszukiwania prawdy o Chrystusie, pragnienie poznania Chrystusa, pokochania Go i życia zgodnie z Dobrą Nowiną, którą On nam przyniósł. Prosimy, aby nikt nie opuścił łodzi, w której z Apostołami płynie Chrystus. Nikt nie pogrążył się w odmętach wzburzonego morza”. Na zakończenie Mszy św. odmówiono Akt oddania Apostolstwa Trzeźwości w Polsce Jasnogórskiej Pani.

query_builder 2021-06-21
Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych na Jasnej Górze