Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu we wszystkich parafiach w Polsce i wśród Polonii rozpoczyna się w 7. niedzielę zwykłą 23 lutego i trwa do soboty 29 lutego. Hasło roku i Tygodnia Modlitw to: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach.

query_builder 2020-02-22
53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy tych, którzy nie przestrzegają Bożych praw i poniżają swoją godność. Celem praktyk pokutno- wynagradzających jest wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Dziś palącą sprawą jest wyproszenie łaski nawrócenia dla gorszycieli dzieci i młodzieży, którzy mają na celu demoralizowanie przez reklamę alkoholu, filmy, szkolenia, warsztaty i uliczne manifestacje. Wierzący i praktykujący chrześcijanin troszczy się o los bliźnich w kontekście życia wiecznego.

Dobrą tradycją jest, że w wielu parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne, w którego ramach odprawiona zostaje adoracja przebłagalna za grzechy nałogowe. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest czasem refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych, uzależnieni są od innych środków odurzających czy zniewoleni są w inny sposób.

W parafiach jest to odpowiedni moment, aby podjąć pracę nad stworzeniem różnych grup trzeźwościowych i zachęcić wiernych do wstępowania w ich szeregi. Warto podjąć wysiłek, aby powstały wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jeśli w parafii nie ma jeszcze Księgi Trzeźwości, powinno się ją założyć.

wolni i trzezwi
Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.