Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

1 czerwca dniem bez alkoholu

Poniżej publikujemy Apel Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi w sprawie uchwały Sejmu RP: 1 czerwca dniem bez alkoholu.

query_builder 2024-05-31
1 czerwca dniem bez alkoholu

W dniu 24 maja 2006 roku Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 1 czerwca dniem bez alkoholu.
Komitet Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi w pełni popiera w/w uchwałę. Obserwujemy bowiem w dalszym ciągu bardzo duży rozmiar patologii alkoholowej w naszej Ojczyźnie, co w istotny sposób dotyka również nasze dzieci.

Narodowy Program Trzeźwości wzywa wszystkich Rodaków do wielkiego wysiłku na rzecz zdecydowanej poprawy sytuacji w tym zakresie. Taką postawę musimy wszyscy realizować - ponieważ:
-  w ostatnich latach mamy do czynienia z coraz większą promocją alkoholu poprzez agresywną jego reklamę oraz lansowanie obyczaju picia w przekazach medialnych;
- obecny czas sprzyja różnym uzależnieniom, w szczególności od alkoholu często spożywanego w domu w obecności dzieci;
- działania na rzecz ograniczenia picia alkoholu są wyśmiewane, a najczęściej przemilczane;
- nasze władze, w szczególności samorządowe, nie przeciwdziałają skutecznie patologiom alkoholowym;
- najczęściej nie reaguje się w odpowiedni sposób na picie alkoholu przez dzieci i młodzież.

Uchwała sejmowa dotycząca Dnia Dziecka jako dnia bez alkoholu, niestety nie jest realizowana.

Uczyńmy więc 1 czerwca dniem świątecznym - również pod względem wolności od alkoholu. Trzeba naszym dzieciom w tym dniu, oprócz materialnych podarków, w szczególny sposób ofiarować swoją miłość, życzliwość, troskę i solidarność.
Dzieci nie mogą w ogóle pić alkoholu - my dorośli darujmy im więc w tym dniu, ale również przez cały rok, naszą abstynencję.
„Radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o których winniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka” (cyt. z sejmowej uchwały).
Wyrażamy przekonanie, że podjęcie wspólnych działań przez wszystkich ludzi dobrej woli, przyczyni się do pięknego i trzeźwego przebiegu tegorocznego Dnia Dziecka.

Przewodniczący Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi
Waldemar Sikora