Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Nastolatki a pornografia

W najnowszym raporcie z ogólnopolskiego badania uczniów Nastolatki 3.0 znalazły się wyniki na temat kontaktu nastolatków z pornografią w sieci.

Wskazują one, że co czwarty nastolatek oglądał treści pornograficzne w Internecie (28,6%) – co piąta dziewczyna (22%) i co trzeci chłopiec (36,1%). W ciągu kilku lat, pomiędzy 11–12 a 16–17 rokiem życia następuje gwałtowny przyrost doświadczeń z pornografią internetową (szkoła podstawowa – 11,6%; szkoła średnia 45,8%). Wśród dziewcząt wzrasta z 9,1% (szkoła podstawowa) do 33,2% (szkoła średnia). Natomiast w grupie chłopców ten przyrost jest jeszcze większy: z 14,8% aż do 62,4%.

Zjawisko to może być jeszcze bardziej popularne niż wynika z pomiaru pytania o osobiste doświadczenie. Prawie 61,9% badanych zadeklarowało, że ich koledzy i koleżanki oglądają treści pornograficzne w Internecie, w tym 39% w szkole podstawowej i aż 83,1% w szkole średniej.

Wiedza rodziców o doświadczeniach ich dzieci z materiałami pornograficznymi w Internecie jest bardzo ograniczona. Tylko 9,0% z badanych rodziców zadeklarowało, że jego dziecko widziało takie treści, 64,5% twierdzi, że dziecko nie miało kontaktu z pornografią, a 26,4% nie posiada na ten temat wiedzy.

Autorzy badania podkreślają, że „dziesięciolecia badań dokumentują niezliczone szkody związane z kontaktem młodych ludzi z pornografią i nie uzasadniają beztroskiego podejścia do ekspozycji nastolatków na materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym. Szczególnie patogenny wpływ na dojrzewający mózg ma pornografia internetowa z jej dominującym przemocowym charakterem i łatwością dostępu. Pornografia internetowa normalizuje nadużycia seksualne oraz kreuje nowe wzory zachowań, gdzie osoba staje się jedynie rekwizytem fantazji”.

B. Płaczek, specjalista seksuologii, w rozmowie z portalem opornografii.pl mówi, że coraz więcej dzieci ma kontakt z internetową pornografią. I coraz częściej się od niej uzależniają. Opowiada o przypadku pięciolatka, który oglądał hardcorowe treści pornograficzne, gdyż jego ośmioletnia siostra z koleżanką wyszukiwały je na tablecie i oglądały.

Seksualność dziecka stanowi szczególny obszar troski, za który w sposób szczególny są odpowiedzialni rodzice. Zatrważa fakt, że tak wielu z nich nie reaguje na realne zagrożenie treściami pornograficznymi płynącymi z sieci. B. Kmieciak podkreśla, że „rodzic posiada pełne prawo do zablokowania w telefonie dostępu dziecka do niedozwolonych treści”. A w ramach działań profilaktycznych kluczowa jest „stała obecność rodzica w życiu dziecka. Rozmowa z nim na tematy aktualne, społecznie istotne, a także przestrzeganie przed destrukcją pewnych treści. Równie ważna jawi się tutaj aktywna obecność zarówno matki, jak i ojca”.

Wszystko to pokazuje, jak istotne jest wychowanie do czystości już od najmłodszych lat. Jak istotne jest zaangażowanie rodziców w rozwój moralny dziecka. Odpowiedzialność za ochronę jego dziecięcej wrażliwości, intymności spoczywa przede wszystkim na nich.

Oskar Józef Puszkiewicz ofm

Lektura:

Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, Red.: dr Rafał Lange, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021;

https://opornografii.pl/article/twojego-dziecka-to-nie-dotyczy-coraz-wiecej-i-coraz-mlodszych-dzieci-ma-kontakt-z-pornografia;

Miłość, wolność i odpowiedzialność. Poradnik dla rodziców i duszpasterzy (red. Bp T. Bronakowski), Wyd. Fundacji „Signum Magnum”, Katowice 2019.

Artykuł powstał w ramach Projektu WIEDZA – WYBÓR – WOLNOŚĆ.

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

autor: Oskar Józef Puszkiewicz ofm

query_builder 2021-12-10
Nastolatki a pornografia