Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Ochrona dzieci i młodzieży przed pornografią

Fragment książki – poradnika „Miłość, wolność i odpowiedzialność”. Można w niej znaleźć między innymi ciekawy artykuł dr hab. Błażeja Kmieciaka na temat ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią.

autor: dr hab. Błażej Kmieciak

query_builder 2020-01-08
Ochrona dzieci i młodzieży przed pornografią

 • Seksualność dziecka stanowi szczególny obszar troski. Do działań tych zobowiązani są przede wszystkim rodzice, posiadający konstytucyjnie oraz ustawowo zagwarantowane prawo decydowania o wprowadzeniu podobnych treści do obszaru edukacji ich dziecka.
 • Placówka pedagogiczno-oświatowa oraz nauczyciele zobowiązani są do konsultacji oraz uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych na wszelkie działania, w ramach których przekazywana jest dziecku wiedza spoza obszaru przewidzianego przez podstawę programową.
 • Rodzice winni być czynnymi uczestnikami, a nade wszystko wychowawcami własnych dzieci w obszarze intymności, wrażliwości, czułości, a z czasem również i seksualności.
 • Współcześnie coraz większym problemem stają się tzw. uzależnienia behawioralne. Dotyczą one nie tyle sytuacji zażywania (przez np. dziecko) określonej substancji psychoaktywnej. Związane są one ze stanem, w którym dziecko czuje nakaz podejmowania konkretnych działań. Przykładem podobnej aktywności jest uzależnienie dziecka od treści pornograficznych, z którymi dziecko zapoznaje się w telefonie komórkowym.
 • Rodzic, dysponujący władzą rodzicielską, ma pełne prawo do decydowania o zakresie dostępu dziecka do narzędzi teleinformatycznych.
 • Z całą pewnością dostrzec można zwiększające się prawdopodobieństwo zainteresowania dziecka pornografią. Pojawiają pierwsze sygnały oraz doniesienia naukowe wskazujące na częstsze podejmowanie przez dzieci działań o charakterze przemocowym w związku z kontaktem z pornografią.
 • Wszystkie obecne wyniki badań wskazują, że pornografia uzależnia podobnie, jak np. substancje psychoaktywne. Spowodowane jest to wewnątrzorganicznym działaniem tzw. hormonów szczęścia.
 • Standardy edukacji seksualnej WHO zaledwie w jednym miejscu krytykują działania podejmowane przez producentów treści pornograficznych.
 • Przekazywanie dziecku podobnych treści, namawianie ponadto osoby poniżej lat 15 do oglądania podobnych przekazów (w tym udostępnianie ich) wiązać się może z odpowiedzialnością karną (por. art. 200 Kodeksu karnego).
 • Rodzic posiada pełne prawo do zablokowania w telefonie dostępu dziecka do niedozwolonych treści.
 • W ramach działań profilaktycznych w tym zakresie kluczowe jest nie tyle spotkanie z anonimowym ekspertem seksualnej edukacji, ile stała obecność rodzica w życiu dziecka. Rozmowa z nim na tematy aktualne, społecznie istotne, a także przestrzeganie przed destrukcją pewnych treści. Równie ważna jawi się tutaj aktywna obecność zarówno matki, jak i ojca.