Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Jak rozpoznać sektę?

Sekta jest grupą religijną lub parareligijną wywierającą na swoich członków i społeczeństwo negatywny wpływ, jeśli chodzi o etykę. Cechuje ją:

- przypisywanie sobie przez liderów nieograniczonego autorytetu i prawa ingerowania we wszystkie dziedziny życia swoich członków, włącznie z najbardziej intymnymi;

- stosowanie podstępu i kłamstw, aby pozyskać nowych członków, zatajanie istotnych informacji o działaniu grupy, jej celach i doktrynie.

- stosowanie wobec uczestników technik manipulacyjnych, aby wpłynąć na ich psychikę i relacje społeczne. Wpływ ten jest niekorzystny i powoduje np. zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy, nauki;

- charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym (kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.);

- tworzenie ostrego podziału rzeczywistości na to, co „dobre”, czyli związane z grupą i „zagrażające”, odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości);

- wpajanie swoim członkom przekonania o elitarności ruchu i niechęci do dialogu światopoglądowego.

Oprac. na podstawie:

https://sekty.dominikanie.pl/

query_builder 2019-12-17
Jak rozpoznać sektę?