Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Sztandary trzeźwości są strażą wolności

19 października – dzisiaj obchodzimy Dzień Kapłanów Niezłomnych. To ci, których komunistom nie udało się złamać moralnie, duchowo. Do końca pozostali wierni Prawdzie Chrystusowej, Kościołowi i Ojczyźnie. Właśnie dziś mija 37 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jego ostatnie przesłanie to słowa: „Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale nade wszystko od żądzy odwetu i przemocy”.

Dokładnie 7 lat od śmierci bł. ks. Jerzego zmarł inny wybitny kapłan – ks. Jan Zieja (1897-1991). Był kapelanem w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1941 r. pełnił obowiązki kapelana Komendy Głównej Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich; w 1942 r. został naczelnym kapelanem Szarych Szeregów. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. W okresie PRL zaangażowany był w działalność opozycyjną. Przez całe swoje długie i trudne życie zawsze odważnie świadczył o prawdzie. Dobrze, że o tym odważnym, niezłomnym kapłanie powstał ostatnio film w reżyserii Roberta Glińskiego. Film, który przypomni tę niezwykłą postać także młodszemu pokoleniu.

Warto podkreślić, że ks. Jan Zieja napisał wiele artykułów i książek. Był także autorem tłumaczeń z literatury obcej. W 1981 r. ukazała się przełożona przez niego na język polski książka szwedzkiego dyplomaty, Daga Hammarskjolda "Drogowskazy". Jako ciekawostkę można podać fakt, iż w jego twórczości znajduje się też hymn trzeźwej młodzieży, śpiewany na melodię „Jeszcze Polska nie zginęła”:

Wódki nigdy nie pijemy

Wolim czystą wodę

Swej Ojczyźnie oddajemy

Trzeźwe siły młode

 

Marsz, marsz młodzieży

Niech każdy z nas bieży

Pod sztandar trzeźwości

Znak naszej wolności

 

Wesołości nie szukamy

W szklankach i kieliszkach

Bo jej zawsze dosyć mamy

W młodych serc ogniskach

 

Marsz, marsz drużyno

Ku cnoty wyżynom

Sztandary trzeźwości

Są strażą wolności.

 

Te piękne słowa hymnu ułożone przez ks. Jana Zieję stanowią świadectwo jego zrozumienia znaczenia trzeźwościowego wychowania młodego pokolenia dla wolności Ojczyzny.

 

query_builder 2021-10-20
Sztandary trzeźwości są strażą wolności