Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Narodowy Program Trzeźwości (1)

Narodowy Program Trzeźwości został proklamowany na początku 2018 roku. Jest on owocem Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 roku z inicjatywy Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

NPT został wydany nakładem Wydawnictwa Fundacji "Signum Magnum". Ten niezwykle ważny dokument jest rozpowszechniany wśród wszystkich osób i instytucji działających na rzecz troski o trzeźwość w naszej Ojczyźnie.

W naszej Czytelni będziemy publikować jego treść.

query_builder 2019-08-09
Narodowy Program Trzeźwości (1)

EGZAMIN Z WOLNOŚCI JEST PRZED NAMI

Wstęp


Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym czasie myślimy o naszej indywidualnej i wspólnotowej wolności. Rozumiemy, że to wielki dar, a jednocześnie ogromne zobowiązanie. Rozumieli to powstańcy kościuszkowscy, listopadowi, krakowscy, styczniowi, powstańcy wielkopolscy i śląscy, których wielkoduszna ofiara pozwoliła Polsce odrodzić się z niewoli zaborczej. Egzamin z wolności zdawały kolejne pokolenia naszych rodaków: w roku 1920, w 1939, przez cały okres drugiej wojny światowej, w dniach powstania warszawskiego, w latach walki żołnierzy niezłomnych, w kolejnych próbach obalenia komunistycznego reżimu, aż do odrodzenia wolnej Polski w 1989 roku.

Nie brakuje w naszych dziejach dowodów na to, jak bardzo Polacy ukochali wolność. Nie brakuje dowodów, że za wolność jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę. Jednak w ostatnich latach, gdy nasza wolność jest mniej zagrożona przez siły zewnętrzne, straciliśmy czujność. Pozwoliliśmy rozprzestrzenić się wewnętrznym zagrożeniom dla wolności Narodu. Jednym z nich jest brak trzeźwości. Dlatego w wigilię stulecia odzyskania niepodległości Kościół w naszej Ojczyźnie zorganizował Narodowy Kongres Trzeźwości. Był on świadectwem wielkiej troski pasterzy Kościoła o trzeźwość Narodu. Szczególne słowa wdzięczności pragnę skierować do abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego KEP, abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, Wiceprzewodniczącego KEP, abpa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego, abpa Henryka Hosera, bpa Antoniego Dydycza i bpa Krzysztofa Włodarczyka, za osobisty udział w ważnych wydarzeniach kongresowych. Dziękuję również wszystkim Pasterzom Kościoła w Polsce, którzy wspierali to dzieło swoim autorytetem, życzliwością i modlitwą.

Wspaniałym owocem Kongresu jest Narodowy Program Trzeźwości, który trafia do rąk wszystkich osób zatroskanych o wolność Polaków. W roku jubileuszu niepodległości powinniśmy na nowo zrozumieć, że wolność wymaga naszej codziennej troski i pracy, także troski o trzeźwość. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, poprzez ten Program mówimy wszystkim Polakom: Nie ma wolności bez trzeźwości! Co więcej: nie ma przyszłości człowieka i Narodu bez trzeźwości! Niech ten Program będzie mobilizacją dla wszystkich osób, środowisk i instytucji, które mogą i powinny troszczyć się o trzeźwość. Niech stanie się źródłem inspiracji do konkretnych działań. Walka o duchową wolność Polaków toczy się każdego dnia. Nie możemy się od niej uchylać, nie możemy jej zaniechać.

Wspominając bohaterów walk o wolność, zarówno z bitewnych pól, jak i poetów, kapłanów, nauczycieli i wychowawców, polityków i działaczy społecznych, musimy zrozumieć, że każdy na swój sposób powinien troszczyć się o trzeźwość. Każdy może znaleźć dla siebie miejsce w szeregach tych, którzy pragną Polski prawdziwie wolnej, a więc trzeźwej.

Już dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy w tym dziele uczestniczą od lat. W sposób szczególny dziękuję panu prof. nadzw. dr.hab. Krzysztofowi Wojcieszkowi, który jest autorem projektu Programu, na bazie którego po wielu dyskusjach i konsultacjach powstał Narodowy Program Trzeźwości. Dziękuję również tym, którzy służyli radą na ostatnim etapie tworzenia Programu, a zwłaszcza ks. prof. nadzw. dr. hab. Piotrowi Kulbackiemu, o. dr. Zdzisławowi Klafce CSsR, ks. prof. nadzw. dr. hab. Grzegorzowi Polokowi, ks. dr. Markowi Dziewieckiemu, dr Agnieszce Muzyk, ks. mgr. Henrykowi Grządko, mgr. inż. Augustynowi Wiernickiemu, mgr. Wacławowi Malcowi, o. Oskarowi Puszkiewiczowi OFM i mgr Małgorzacie Sojce.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w wielkie dzieła związane z Narodowym Kongresem Trzeźwości.

Nadszedł czas na nowe działania, na kolejne inicjatywy. Każdego dnia na nowo musimy podejmować tę pracę, na nowo umacniać i naprawiać fundamenty naszej indywidualnej, rodzinnej i społecznej wolności.
Niech na drodze ku trzeźwości Narodu prowadzą nas słowa św. Jana Pawła II: „Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko »prawda czyni wolnymi« ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy Chrystus”.

Na trud realizacji Narodowego Programu Trzeźwości wszystkim ludziom dobrej woli z serca błogosławię.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Łomża, dnia 11 lutego 2018 r.