Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Najważniejsze warunki osiągnięcia celów Programu (NPT 7)

Rozdział VII Narodowego Programu Trzeźwości

query_builder 2020-05-13
Najważniejsze warunki osiągnięcia celów Programu (NPT 7)

Należy dostrzegać istotne warunki skutecznej realizacji Programu i podejmować stały wysiłek na rzecz ich występowania.

 7.1. Niezwykle ważne jest uzyskanie społecznej zgody dla celów i metod Narodowego Programu. Musi on być rezultatem dojrzałości i partycypacji społecznej oraz wynikiem autentycznych decyzji poszczególnych ludzi, środowisk, finalnie całego Narodu. Prezentowany tutaj Program to opis pewnego procesu zmiany społecznej, a zatem aktualne są wszystkie ustalenia dotyczące praw rządzących takimi zmianami. Animatorzy Programu powinni je znać i uwzględniać w swej pracy.

Istnieje potrzeba zorganizowana pewnej formy edukacji na rzecz Programu – podobne próby podejmowano w poprzednich latach, niekiedy z ciekawymi i dobrymi skutkami.

Narodowy Program Trzeźwości, jako strategiczne dobro całego Narodu i Państwa, musi być rozwijany i realizowany przy udziale elit społecznych77 z różnych środowisk – tak, aby naturalnie zachodzące w demokratycznym kraju zmiany rządzących i sposobów określania taktyki polityki społecznej, nie powodowały przerwania ciągłości realizacji długofalowej strategii programu (stały, ponadpartyjny consensus polityczny)78.

 7.2 Warunkiem skuteczności jest determinacja i wola trwania przy głównych celach Programu w okresie przynajmniej jednego pokolenia (25 lat) oraz coroczne formułowanie aktualnych szczegółowych celów i zadań. Konieczne jednak jest dotarcie z jego celami do szerokich warstw społecznych i dłuższa systematyczna promocja Programu.

Doświadczenia innych krajów (np. Islandia79, Szwecja) wskazują na to, że konieczne jest cierpliwe i konsekwentne trwanie przy celach Programu w okresie przynajmniej kilkunastoletnim. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie realizacji Programu rozszerzać go lub unowocześniać, jednak bez rezygnowania z już ustalonych zadań.

W przedsięwzięciach takich kluczowa jest długomyślność, konsekwencja i wytrwałość, obok niezbędnej elastyczności.

 Przypisy:

77 Na kluczową rolę elit wskazują zarówno doświadczenia w USA, jak i na Islandii. Hawkins J.D., Oesterle S., Brown E.C., Arthur M.W., Abbot R.D., Fagan A.A., Catalano R.F., Results of a type 2 translational research trial to prezent adolescent drug use and delinquency: A test of Communities That Care, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2009, v. 163 (9), s. 789-798; Romanowsky Z., Islandia ma świetny sposób na walkę z uzależnieniem. Czy ktoś zwraca na to uwagę?, Portal Aletheia, 15.02.2017, https://pl.aleteia.org/2017/02/15/islandia-ma-swietny-sposob-na-walke-z-uzaleznieniem-czy-ktos-zwraca-na-to-uwage/; Perry C.L., Williams C. L., Komro K.A., Veblen – Mortenson S., Stigler M., Munson K.A., Farbakhsh K., Jones R.M., Forster J.L., Project Northland: long term outcomes of community action to reduce adolescent alkohol use, Health Education Research, 2002, v. 17 (1), s. 117-132.

78 Być może zasadne byłoby nawet wpisanie odpowiedniego artykułu do Konstytucji RP.

79 Kristjansson A.L., Sigfusdottir I.D., Thorlindson T., Mann M.J., Sigfusson J., Allegrante J.P., Population trends in smoking, alkohol use and primary prevention variables among adolescents in Iceland, 1997-2014, Addiction, 2016, v. 111 (4), s. 645-652; Romanowsky Z., Islandia ma świetny sposób na walkę z uzależnieniem. Czy ktoś zwraca na to uwagę?, Portal Aletheia, 15.02.2017, https://pl.aleteia.org/2017/02/15/islandia-ma-swietny-sposob-na-walke-z-uzaleznieniem-czy-ktos-zwraca-na-to-uwage/.

wolni i trzezwi
Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.