Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Młodzież a hazard

CBOS w badaniu Młodzież 2018 poruszył problem uczestnictwa młodzieży w grach o charakterze hazardowym, biorąc pod uwagę: gry liczbowe, automaty typu „jednoręki bandyta”, loterie i inne gry odbywające się poprzez wysyłanie SMS-ów, naziemne zakłady bukmacherskie oraz gry na pieniądze w Internecie.

query_builder 2019-12-18
Młodzież a hazard

Obecnie odsetki grających na pieniądze młodych ludzi spadły, powracając do stanu zbliżonego do sytuacji z 2013 roku. Wśród ogółu badanych 7% gra regularnie (raz w tygodniu lub częściej) w co najmniej jedną grę na pieniądze, blisko połowa (49%) nie gra w tego typu gry w ogóle, a pozostali (44%) robią to sporadycznie. Ten spadek zainteresowania dotyczy jednak głównie młodych grających okazjonalnie, nie częściej niż raz w miesiącu. Nie przekłada się natomiast w sposób znaczący na zmniejszenie odsetka grających regularnie (raz w tygodniu lub częściej).

Najpopularniejszą wśród młodzieży grą typu hazardowego jest Lotto, w które grywa więcej niż co czwarty młody człowiek (28%).

Najistotniejszym czynnikiem różnicującym udział młodzieży w grach na pieniądze jest niezmiennie płeć: w grach uczestniczy więcej chłopców niż dziewcząt, chłopcy grają też częściej niż dziewczęta. Chłopcy (29%) częściej niż dziewczęta (4%) wybierają przede wszystkim zakłady bukmacherskie poza Internetem. Podobnie jest w przypadku gier na pieniądze w Internecie (odpowiednio 21% i 4%).

Częściej niż przeciętnie regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) grają na pieniądze także uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (14%) oraz młodzi ludzie negatywnie oceniający swoje materialne warunki życia (10%).

Wśród ogółu badanych graczy przeciętny deklarowany koszt gry w 2018 roku kształtuje się na poziomie 179 zł, a średnia deklarowana wartość wygranej to 299 zł. Zdecydowanie zwiększa się odsetek tych, którzy są przekonani o ujemnym bilansie gry: połowa uprawiających gry na pieniądze nastolatków więcej wydaje na grę, niż wygrywa.

Spadek zainteresowania młodzieży grami na pieniądze nie skutkuje zmniejszeniem zagrożenia uzależnieniem od hazardu. Odsetek w wysokim stopniu zagrożonych uzależnieniem od hazardu wynosi 6% grających na pieniądze młodych ludzi, w tym najbardziej chłopców. Symptomy wskazujące na wysoki poziom ryzyka uzależnienia od hazardu zdradza co dziesiąty chłopak uczestniczący w grach na pieniądze, a kolejne 16% gra w sposób umiarkowanie ryzykowny; wśród grających dziewcząt odsetki te wynoszą obecnie odpowiednio 0% i 5%. Grupa chłopców mogących mieć realny problem z hazardem zwiększyła się w stosunku do lat 2013 i 2016 o 2 punkty procentowe.