Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Gdzie to dalej prowadzi?

Poniżej prezentujemy fragment wystąpienia mgr Katarzyny Stępkowskiej wygłoszonego podczas Konwersatorium pt. Uzależnienia behawioralne – pornografia i seksoholizm (część III).

query_builder 2019-10-04
Gdzie to dalej prowadzi?

Niewątpliwie każde uzależnienie jest chorobą postępującą. Przed chwilą mówiliśmy o efekcie eskalacji, czyli zapotrzebowaniu na coraz silniejsze bodźce, poszukiwaniu coraz bardziej wyrazistych, perwersyjnych materiałów, żeby osiągnąć ten sam poziom podniecenia, który wcześniej dawały tzw. lżejsze treści pornograficzne. We wciąż jeszcze obowiązującej 10 edycji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (jak wiemy na dniach ma zostać opublikowana edycja 11), wśród wskazówek diagnostycznych dla Zespołu uzależnienia (F1X.2) występuje stwierdzenie tolerancji, które oznacza, że w celu wywołania skutków poprzednio powodowanych przez dawki mniejsze, potrzebne są dawki coraz większe (Kimberly Young oraz Victor Cline nazywają właśnie to zjawisko efektem eskalacji). Przemysł pornograficzny chcąc zatrzymać konsumentów, wymyśla kolejne produkty i coraz to nowsze formy pornograficzne dla swych odbiorców. Włącza do swych produkcji coraz bardziej szokujące treści, ciągle przesuwając granice.

Jedną z najbardziej symptomatycznych akcji przemysłu pornograficznego była ogromna kampania o pornografię prezentującą udział w aktach seksualnych "dzieci" (aktorzy pełnoletni jednak ucharakteryzowani na dzieci - tzw. pornografia pseudodziecięca), czy też cyberpornografię dziecięcą. Mówiąc o tych działaniach najpierw musimy wiedzieć, że w 1996 roku Kongres USA przyjął Child Pornography Prevention Act (CPPA), w którym to dokumencie objęto kryminalizacją takie formy jak: pornografia dziecięca z udziałem małoletnich, pornografia dziecięca z udziałem dorosłych ucharakteryzowanych na małoletnich, pornografia dziecięca w postaci kreskówek, rysunków oraz innych nierealistycznych przedstawień. Prawo to obowiązywało w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki, co stanowiło pewną formę hamulca dla przemysłu pornograficznego. Wtedy biznes pornograficzny zjednoczył się pod szyldem Free Speech Coalition (czyli "koalicja na rzecz wolnego słowa") i w 2002 roku wytoczył sprawę przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. W konsekwencji Sąd Najwyższy USA opowiedział się przeciwko dotychczas obowiązującym postanowieniom CPPA wskazując, iż walka z pornografią dziecięcą jest słuszna, jednak „nie może odbywać się kosztem wolności słowa” (sic!). Jakie to przyniosło konsekwencje? Między innymi została dopuszczona do powszechnego obiegu tzw. pornografia pseudodziecięca oraz cyberpornografia dziecięca. Pozwoliło to na stworzenie ogromnej niszy dla wszystkich tzw. fanów pornografii dziecięcej. Co więcej, dalsze przesuwanie granic nie ustaje. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia. To już nie są zdjęcia prezentujące dorosłe kobiety ucharakteryzowane na dzieci. To są faktycznie małe, 6-7 letnie dziewczynki ucharakteryzowane na dorosłe kobiety w pozach seksualnych. I choć nie jest to jeszcze pornografia sensu stricto, jednak wskazuje na pewne trendy. Gdzie to dalej prowadzi…?

 

Artykuł w oparciu o wystąpienie mgr Katarzyny Stępkowskiej wygłoszone w Warszawie w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin podczas Konwersatorium pt. Uzależnienia behawioralne – pornografia i seksoholizm. Tytuły pochodzą od Redakcji.

Część I artykułu: http://wolnitrzezwi.pl/co-uzaleznia/pornografia-rys-historyczny-i-skala-zjawiska-32.html

Część II artykułu: http://wolnitrzezwi.pl/co-uzaleznia/etapy-uzaleznienia-od-pornografii-35.html